Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

аристократія

1) какъ образъ правленія см. аристократическій. 2)= аристократы см. аристократъ.

Стр. 4, левый столбец (факсимиле).