Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

безумолку

perpetuo; continenter; non desino, non intermitto съ inf.; онъ б. пѣлъ non desiit canere.

Стр. 10, левый столбец (факсимиле).