Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

бормотать

murmurare (alqd.); fremere (въ знакъ одобренія или негодованія, intrans).

Стр. 16, правый столбец (факсимиле).