Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

девяностолѣтній,

продолжавшійся 90 лѣтъ или имѣющій 90 лѣтъ отъ роду nonaginta annorum; имѣющій 90 лѣтъ отъ роду nonaginta annos natus.

Стр. 76, левый столбец (факсимиле).