Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

зазрѣніе,

безъ з-нія совѣсти nulla religione deterritus.

Стр. 110, левый столбец (факсимиле).