Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

комиссія

1)=порученіе, см. это сл. 2) собраніе лицъ, избранныхъ для обсужденія, разсмотрѣнія какого ниб. дѣла arbitri; к. изъ двухъ, трехъ членовъ duumviri, triumviri.

Стр. 148, левый столбец (факсимиле).