Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

ринуться

se inferre; inferri (in ignes medios); se inicere (in ignem, in hostes); se immittere (in hostes); ruere (in proelium); irruere (in aciem); irrumpere (in aedes, in castra, in medios hostes).

Стр. 325, правый столбец (факсимиле).