Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

сегодняшній

hodiernus; hic (теперешній); на с. день in hunc diem; до с-няго дня in hodiernum diem; usque ad hunc diem; usque ad hoc tempus; adhuc.

Стр. 337, левый столбец (факсимиле).