Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

угощать

кого (обѣдомъ) convivio excipere alqm; чѣмъ ниб. apponere alcui alqd; щедро, великолѣпно apparatis epulis accipere, excipere, invitare alqm, (сильнѣе) alqm hospitio magnificentissimo accipere.

Стр. 390, правый столбец (факсимиле).