Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

журналъ

commentarii diurni, ephemeris (дневникъ для записыванія расхода и прихода); acta diurna (n. pl.); diurna populi Romani (ж. совещаніямъ въ сѣнатѣ и народномъ собраніи).

Стр. 104, правый столбец (факсимиле).